Välkommen till Nya Familjen i Sverige

Vi har som målsättning att tillhandahålla skyddade boenden med hög säkerhet och kvalitet. En fristad för barn kvinnor och män, som av olika skäl riskeras att utsättas för våld och hot. Denna fristad önskar Nya familjen att tillhandahålla runt om i Sverige i form av boenden med omfattande säkerhet och trygghet.

Individ och familj
Nya Familjen arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour- och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour- och familjehemsplatser till socialtjänsten.
Skyddat boende
Nya Familjens skyddade boende är en plats för utsatta kvinnor och deras barn. Vi skapar en trygg boendemiljö med hög säkerhet för utsatta personer.

Om oss

Vi är specialister inom vård och omsorg. Vi erbjuder skyddade boenden med hög säkerhet och kvalité. Vi erbjuder även jour- och familjehem samt träningslägenheter som är individuellt anpassade efter behov. Nya Familjen har förmågan och kompetensen som krävs för att ge optimal stöd och vård som behövs. För att åstadkomma detta har erbjuder vi omkringliggande tjänster som kvalificerat kontaktmannaskap för att komplettera andra vårdinsatser men även som en individuell insats i specifika fall.